Gillian har skapt en fantastisk utdanning innenfor mindfulness coaching som har vokst frem gjennom hennes arbeid med healing, helsefremmende arbeid, mindfulness, selvhypnose og livscoaching I over 35 års tid. Mindfulness Instruktør er et tilleggskurs for mennesker som har fullført NLP Master Practitioner utdanning. Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som stadig vinner større innflytelse innenfor coaching, terapi, veiledning, pedagogikk og ledelse. I dagligtale kan vi si at Mindfulness er en sinnstilstand som gir mulighet til å møte egne følelser, tanker og andre mennesker med en vennligsinnet og aksepterende holdning.

Som Mindfulness Instruktør kan du guide enkeltklienter og/eller grupper gjennom prosesser som gir anledning til å være tilstede i øyeblikket. Du lærer om og integrerer mindfulness, NLP, psykonevroimmunologi og positiv psykologi. Formålet er å redusere stress, gi økt effektivitet, økt selvinnsikt og frigjøring av ressurser og kreativt potensiale.

Meditasjon har blitt stadig mer akseptert siden ordet "Mindfulness" ble skapt for noen få år siden. Noen akademikere ønsket å berolige skeptikere til meditasjonsbegrepet og fant at "Mindfulness" er et mer "spiselig" ord. Siden har det hatt en forvandlende effekt for meditasjonspraksis da det har vært avjørende for brobygging/merging i næringslivet og den akademiske vitenskapsverden. Mindfulness meditasjon er fremdeles i sterk vekst i næringslivet, skoler, frisklivssentere, yoga studioer, barnehager, helsestudioer, treningssentere, spa hoteller, medisinske klinikker/institusjoner - og listen fortsetter... Det finnes stadig mer forskning på metodene mindfulness og meditasjon.

Gillian er kjent for sin grunnleggende helhetlige filosofi. Fokus er og har alltid vært på helheten - det hele, levende, opplevende mennesket. NOCNA coachutdannede under ledning av Gillian har fokus på empowerment prosessen. Ved å identifisere ressurser som trengs og å engasjere kroppslige og mentale kapasiteter på en bevisstgjørende måte kan klienten utøve hjelp til selvhjelp ved å være aktiv deltaker i egen prosess.

“I’ve taught Mindfulness in schools to staff and students from what I learned with you. I now teach Mindfulness in a corporate setting and also in my yoga classes, as well as workshops like The Art of Mindful Living. So, thank you for your course and meditations!”
— - Nadege Debax, Australia

 

Målgruppe

Treningen egner seg for deg som har med andre mennesker å gjøre enten du er ansatt, leder, behandler, lærer med mer. Metoden egner seg spesielt for personer som arbeider innenfor kommunikasjon og samhandling der mennesker er utsatt for stress. Som mindfulness instruktør vil du være en verdsatt ressurs for de som ønsker å bevare roen og overblikket i hverdagen.

Det finnes et stadig voksende mengde med utøvere. Uansett hvor erfarne, kloke, innsiktsfulle og dynamisk disse er, vil dette kurset fungere som prikken over i'en.

Hva kjennetegner en Mindfulness Instruktør?

En Mindfulness Instruktør hjelper klienten(ene) til både å utvide og berolige sinnet og følelsene. Det blir tid og plass for dyp indre ro og større plass for en selv i seg selv. En Mindfulness Instruktør har selv et rolig sinn og blir ikke lett distrahert. Mindfulness Instruktører er som fødselshjelpere for nye tanke- og væremåter og de lever som de lærer.

Bakgrunn

De siste årene har det vært en enorm vekst og utvikling med informasjon om nevrovitenskap, positiv psykologi og hvordan hjernen håndterer endring. Mindfulness praksis har gitt positive gevinster for mennesker innen helse, beslutningstakning og ledelse. Mindfulness Instruktøren er trent til å perfeksjonere sin coaching. Mindfulness gir økt bevissthet og forståelse, og forholdet mellom instruktør og klient er på et dypt og meningsfylt plan. Den mentale, emosjonelle og relasjonelle dynamikken som oppstår i øyeblikket mellom instruktøren og klienten er et spennende og forvandlende arbeidsfelt.

 

Meditation is The Mother of Mindfulness

Anyone who performs the initial steps of meditation can have a signifcant effect on their body. - Dr. Herbert Benson, Harvard Medical School
Datoer
Praktisk Info

 

Pris