Refleksologi - fotsoneterapi

Hva er fotsoneterapi & refleksologi?

Refleksologi er en slags paraplybetegnelse for de forskjellige typene soneterapi, som rommer mange ulike varianter. Behandlingsmetodene er basert på et system av soner i føttene som gjenspeiler kroppens ulike organer og deler, og man bruker nervesystemets refleksveier. Behandlingsfilosofien i fotsoneterapi tar utgangspunkt i kroppens energi og energistrømmer som er i konstant bevegelse. Refleksologi er ikke noe nytt, det har blitt utviklet over lang tid i flere kulturer som en holistisk og helsefremmende behandlingsform.

Hvorfor fotsoneterapi?

Målet er å behandle ubalanse og svakhet og man benytter innsikt i at mennesker fremskaper punktmønster på sine kroppsdeler som viser speilinger/reflekser av sin egen kropp.

Fotsoneterapi er en fem tusen år gammel behandlingsform som ble benyttet i India og Kina.  Brukt av inka- indianerne for 3000 år siden. At det i dag er mulig å behandle med soneterapi skyldes det store arbeidet som har blitt gjort ved å kartlegge føttenes reflekssoner, meridianer, energiarbeid og holistisk helse.

Hvordan jobber vi i fotsoneterapi?

I fotsoneterapi og refleksologi anvendes punktmassasje av ømme punkter og soner på føtter og kropp. Behandlingen består i punktmassasje av ulike soner på føttene.

Fotsoneterapi er basert på et holistisk system der du finner soner for alle organer og kroppsdeler under føttene. Ved å trykke på punkter som representerer de ulike organene eller kroppsdelene, er formålet for en soneterapeut å starte en balansering i kroppen og redusere stressrelaterte symptomer. Selve behandlingen består i hovedsak av punktmassasje på de ulike sonene. Når behandlingen utføres korrekt er målet at det kan lette stress, spenninger og anspenthet, stimulere en dyp avslapning, i kroppen balansere kroppens energier, forbedre blodtilførselen, og få hele kroppen i balanse.

 

Praktisk info

Kurset i fotsoneterapi presenteres på en lettforståelig måte og det inngår både undervisning via klasserom (zoom), samt i tillegg lydfiler, video, teori og oppgaver som hjelper deg til å utvikle dine praktiske ferdigheter. Du kan studere fleksibelt og lære progressivt gjennom både ledede sesjoner og online studier i en kombinasjon. Vi kommer til å ha 5 online sesjoner på 1,5 timer via Zoom (hvor du trenger å ha en frivillig deltaker sammen med deg. I tillegg gjennomfører du en teoretisk del online i egen tid.

Kurset avsluttes med en kort skriftlig prøve samt en praktisk demonstrasjon (video) av en behandling som du gjennomfører. Varighet på kurset er 50 timer inkl. praktisk og teoretisk del.

Du vil få kursbevis etter gjennomført og godkjent kurs. Tidligere terapeutisk erfaring, er en fordel, men ikke et krav.

 

Fagmedlemskap

For deg som er medlem i Naturterapeutene (www.naturterapeutene.no) vil dette kurset gi deg tilgang til å registrere fotsoneterapi/refleksologi som en behandlingsform.

 

 

Kurset er også godkjent gjennom International Institute for Complementary Therapists (IICT).

 

Datoer

Oppstart mai 2023
Online zoom ca 1 gang hver 3. uke
Online studier digitalt mellom samlingene i egen tid

Praktisk Info

Oppstart: mai 2023

Sted: Bygdøy & online

Oppbygning: via zoom sammen med lærerne & online egen studie

Fagmedlemskap: Godkjent gjennom Naturterapeutene, Godkjent gjennom International Institute for Complementary Therapists (IICT).

Varighet: 50 timer kombinasjon med klasserom & online teoretisk del

Påmelding: via siden

Pris

2500,-

Bankkonto The Paradigm Academy: 9490.06.00822

The Paradigm Academy VIPPS 571965