Fjernhealing - utvikle dine evner og ferdigheter innen fjernhealing

HVA ER FJERNHEALING?

Fjernhealing er en hvilken som helst form for helbredende energi som "sendes" over tid og rom som mottas og har en helbredende effekt på mottakeren. Fjernhealing er en form for healing som har blitt utført i mange tradisjoner og kulturer. I fjernhealing arbeider vi med å løse opp i blokkeringer og negative følelser, øke energien, skape balanse og økt fokus, ro og avspenning. Med denne typen arbeid trenger du ikke å være fysisk tilstede for å sende eller motta healingen. Det kan gjøres over telefon/skype/facetime, eller på et spesielt tidspunkt som er avtalt mellom utøveren og mottaker av fjernhealing.

HVORFOR FJERNHEALING?

Denne typen healing er like effektiv som healing fysisk, fordi vi i alternativ energihealing og holistisk medisinbehandling jobber med de fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle aspektene ved et individ ved å få tilgang til individets energikropp. Energikroppen er lett tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst, og krever ikke at du er fysisk tilstede med utøveren. Fjernhealing gjøres ofte fordi det gir mange muligheter når utøver og mottaker befinner seg forskjellige steder i landet og når det ikke er mulig å møtes, eller reise pga restriksjoner.

HVORDAN?

Når en healer legger til rette for en fjernhealing, går han eller hun utenfor tid og rom, og arbeider med en positiv intensjon og medfølelse for å sende fjernhealing. Hun/han endrer sin bevissthetstilstand ved hjelp av en rekke teknikker. Det finnes mange måter å utføre fjernhealing på. Du kan lære deg å utføre fjernhealing, og det eneste du trenger er et ønske og en interesse for å lære mer om dette. Du kan utvikle dine indre evner og utvikle din healingkraft. Det er gjerne en utviklingsprosess som går over tid. Dette kurset vil gi deg en innføring i dette, og hvordan du setter i gang og arbeider med fjernhealing.

Praktisk info

Studere fleksibelt i egen tid

Kurset presenteres på en lettforståelig måte og det inngår både lydfiler, teori og oppgaver som hjelper deg til å utvikle dine praktiske ferdigheter. Du kan studere helt i eget tempo, og er ikke bundet til noen spesielle tidspunkt. Du kan logge inn akkurat når det passer deg. Kurset avsluttes med en multiple choice - test hvor du velger riktige svaralternativer. Du kan ta testen flere ganger ved behov. Du vil få kursbevis etter gjennomført og godkjent kurs. Kurset teller også som en del av Healerskolen ved The Paradigm Academy. Du vil få kurset til gode dersom du senere studerer ved Healerskolen som gir 100 CPD poeng.

Dato

Fortløpende oppstart online

Praktisk info


Sted: Online

Pris

EUR 149,-

Bankkonto The Paradigm Academy: 9490.07.13724

The Paradigm Academy VIPPS