POSITIV PSYKOLOGI

Dette kurset er for deg som er interessert i å lære mer om positiv psykologi og hvordan du kan bruke det i ditt eget liv, personlig. Det egner seg for alle som har en interesse av å lære mer om de positive sidene i hverdagen, våre styrker og gode egenskaper. Det passer også utmerket for ledere, lærere, foreldre, NLPere, coacher, hypnoterapeuter og alle typer behandlere og helsepersonell. Kurset vil introdusere positiv psykologi og skape forståelse for hvordan kunnskaper om friskfaktorer påvirker individets funksjon, velvære, livskvalitet og helse. Du vil arbeide med personlige oppgaver som vil støtte deg som individ, dine ressurser og kompetanse.

Akademiet har egen avansert pedagogisk e-læringsplattform som gir mange effektive og unike innlæringsverktøy.

 

 

Læringsmål

Etter endt kurs skal kandidaten kunne:

  • beskrive og forklare begrepet positiv psykologi
  • beskrive og forklare hvordan positiv psykologi kan bidra til forståelse for begrepet lykke og velvære
  • forstå hvordan og forklare hvordan natur, dyr og miljø kan brukes for å skape livskvalitet og helse
  • reflektere og forstå hvordan positiv psykologi kan bidra til økt livskvalitet, positive emosjoner og livstilfredsstillelse i eget liv

 

Innhold

Positiv psykologi har fokus på menneskets ressurser og kompetanse og fokuserer på vitenskapelig å studere de faktorer som bidrar til positive emosjoner og adferd samt menneskets mulighet til lykke, helse og livskvalitet.

 

Historisk fag fakta

Positiv psykologi har sine røtter i humanistisk psykologi og fokuserer på lykke og selvrealisering. Martin Seligman introduserte begrepet og regnes som far til den moderne positiv psykologi bevegelsen.

Tankeprosesser som påvirker våre følelsesmessige tilstander varierer mye fra person til person. Evnen til å håndtere negative indre dialog kan gi sterke positive gevinster for livsmestring. Seligman har identifisert mål for positiv psykologi: familier og skoler som tillater barn å vokse, arbeidsplasser som tar sikte på tilfredshet og høy produktivitet, og som lærer andre om positiv psykologi.

Positiv psykologi er opptatt av tre forhold:

  • positive følelser – å være fornøyd med sin fortid, å være glad i nåtiden og ha håp for fremtiden
  • positive individuelle trekk – å fokusere på ens styrker og dyder.
  • positive institusjoner – styrking av forhold som forbedrer felleskapet

 

Elektroniske innleveringer

Du kan studere i eget tempo, hjemmefra eller hvor du befinner deg. Samtlige innleveringer gjøres elektronisk.

 

Deltagerbevis

Deltagerbevis utstedes fra Nordic Coach & NLP Academy etter godkjent kurs med tilhørende innleveringer. Det er ca 50 timers arbeid totalt og du bestemmer studietempoet selv. Du kan bruke alt ifra 2 uker til 6 mnd på å gjennomføre kurset etter registrering.

Kurslitteratur (obligatorisk)

  • Tilhørende e-bøker på Nordic Coach & NLP Academy e-læringsplattform. Boken Ekte lykke (enten på norsk eller på engelsk).
  • Seligman, M. (2003 eller nyere). Authentic happiness (på engelsk). London: Nicholas Brealey Publishing
  • Seligman, M. (2003). Ekte lykke Universitetsforlaget
Use your signature strengths every day to produce authentic happiness and abundant gratification. - Martin Seligman, psykolog, grunnlegger av positiv psykologi
Datoer
Praktisk Info
Pris