GRATIS HEALINGKURS

På dette nettkurset får du en enkel innføring i healing som fagområde. The Paradigm filosofien bygger på forståelsen for hvordan kropp og sinn fungerer som helhet og hvordan energi beveger seg så vel bevisst som ubevisst.
Healing er et engelsk ord og betyr å gjøre hel, hele, helbrede. Healing brukes i mange former og har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid. En healer er en person som hjelper andre mennesker til bedre helse, velvære og livskvalitet.
Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Healing har som hensikt å fremme, forebygge og ivareta helse og livskvalitet, gjenopprette balanse i energisystemet og helbrede sykdom.

Gillian og Melinda har jobbet med healing og utvikling av psykiske evner i mer 60 år totalt. Begge er høy sensitive og ekstremt intuitive med velutviklede psykiske evner – og de er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre i sin åndelige utvikling. Hundrevis av mennesker har endret sitt liv i positiv retning etter sitt møte med dem.

 

Kursledere:

Gillian R. Godtfredsen

Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching MNHA, MNFCN, MANLP

Rektor og grunnlegger av The Paradigm Academy og Nordic Coach & NLP Academy. Fagutvikler og lærer i healing, integrert energimedisin og helsefremmende arbeid. Certified NLP Master Trainer, Certified Humanistic NLP Trainer, utdanningsutvikler, kurs og foredragsholder, forfatter, registrert helsecoach, mentor coach trainer.

 

Melinda M. Merunada

PhD, MSc, M.Ed, MA, Fysioterapeut, MBPsS, MNHA, MNFCN

Studiedirektør og medeier i The Paradigm Academy og Nordic Coach & NLP Academy. PhD. Melinda har flere mastergrader: Master of Medical Science, Master i Folkehelse, Master of Psychology, Master in Adult Education. Hun er også Certified NLP Master Trainer, studieveileder, autorisert fysioterapeut, Yoga & Pilates Instruktør, forfatter, lærer i helsefag og forskningsmetoder, utdanningsutvikler, registrert helsecoach, health educator, og registrert healer. Over 24 års sammenhengende universitetsstudier og over 1600 formelle studiepoeng (en nyutdannet lege har ca 360 poeng). Evig student som for tiden studerer ved flere internasjonale universiteter.

 

Breathing is the key to meditation. Meditation is the key to healing. - Gillian Godtfredsen

 

De eneste som er friske i dag er dem som ikke er undersøkt godt nok. Kombinert med at vi ikke lenger nødvendigvis tror på alt som er dokumentert skolemedisin, åpner dette for et alternativt marked. - Professor Vinjar Fønnebø, Direktør, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin, Aftenposten 25 april 2009

Jeg ser frem til den dagen da også legene uten problemer vil godta og akseptere at vi er omgitt av mysterier - Bernie Siegel MD, kirurg

The practice of medicine is an art, not a trade; a calling not a business; a calling in which your heart will be exercised equally with your head. Often the best part of your work will have nothing to do with powders or potions. - Sir William Osler

If someone were to come to me for a physical examination, I'd certainly comply, but before they left I would do everything possible to put them on the right track to optimal health, which has little to do with doctors and everything to do with self-awareness and balance.- Deepak Chopra MD, Spesialist in Endocrinology

Datoer

Online kurs

Pris

Gratis