HYPNOSEUTDANNING

Vil du lære terapeutisk hypnose?

Ønsker du å lære hypnose og hypnoterapi? Denne hypnoterapi-utdanningen er transformerende for kropp og sjel. Utdanningen er akkreditert, og du kan praktisere som hypnoterapeut når du har avlagt og bestått eksamen. Vi har mange års erfaring i å utdanne hypnoterapeuter. Dette har gjort at studiets innhold og gjennomføring er optimalt med tanke på å gjøre deg til en faglig dyktig terapeut.

Du vil lære kunsten “The Art of Hypnotherapy” som er et kraftfullt og effektivt verktøy. Du lærer en rekke ulike tilnærminger for å kunne gi deg selv og/eller dine klienter god hjelp. Hypnose og hypnoterapi er verktøy som benyttes av toppidrettsutøvere og andre høyt fungerende mennesker for måloppnåelse, helse og livskvalitet. Det benyttes også for helse, livskvalitet og ressursutvikling. Med denne utdanningen vil du være i stand til å bistå andre til å finne svar og løsninger slik at de kan leve det livet som de ønsker seg.

Innhold

Utvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen fagfeltene hypnose og hypnoterapi. Utvid din verktøykasse og støtt andre til personlige gjennombrudd. Lær å benytte hypnose og hypnoterapi for målsetning, problemløsning, konflikthåndtering, kreativitet, å overkomme hindringer, strategiarbeid og til å oppnå nye positive resultater.

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. For å få til ønskede endringer er det viktig at man kan få kontakt med det ubevisste sinn. Vi lærer hvordan du kan gjøre dette. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og det ubevisste sinn kan samarbeide på en positiv måte. Jo mer du klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sinn sammen om felles tanker, mønstre og ønsker, jo større en sannsynligheten for å oppnå det du ønsker.

Ved å lære hypnoterapi kan du få større innsikt om hvorfor du reagerer eller handler som du gjør i ulike situasjoner, hvorfor du så ofte saboterer dine planer, hvordan du kan ta styringen over ditt emosjonelle kontrollpanel, hvorfor du lar være å gjøre ting som du vet at du burde/ønsker å gjøre, og hvorfor følelser i visse situasjoner overstyrer fornuften.

Læringsinnhold

Gjennom hypnoseutdanningen vil du få innføring i viktige områder i terapeutisk hypnoterapi. Hypnoseutdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper. Du vil lære om:

 • Introduksjon og bakgrunn til fagområdet
 • Fordeler med hypnose & hvordan virker det
 • Hypnoterapi – manuskript
 • Hypnose og den hypnotiske prosessen
 • Myter om hypnose, Det bevisste og det ubevisste sinn & underbevisstheten
 • Kontakt med underbevisstheten
 • Miltonmodellen
 • Hypnoterapi prinsipper og arbeid med det ubevisste sinn
 • Hypnotisk språk og nominaliseringer
 • Selvhypnose og tankens kraft
 • Hypnoterapi og regresjon
 • Hypnoterapi – språklige ferdigheter
 • Hypnoterapi – backtracking og metaforer

Etter endt utdanning kan du praktisere aktivt. Du kan søke fagmedlemskap i Naturterapeutene (NT). . Du vil da trenge bevis på fullført VEKS-kurs som du kan ta nettbasert hos oss.

Kunnskap og ferdigheter

Utdanningen gir deg verdifull kunnskap og ferdigheter. Dine lærere er anerkjente internasjonale eksperter med lang erfaring. De har utdannet helsepersonell, terapeuter, leger, psykologer og andre i over 30 års tid. Når du lærer hypnoterapi inngår det egenpraksis og integrering, slik at du skal få det nødvendige helhetlige perspektiv på hva hypnoterapi er og hvordan det benyttes.

Hypnoterapi er et særdeles godt egnet verktøy for å jobbe med mental helse og emosjonelle utfordringer. Utdanningen utgår fra et helsefremmende perspektiv.
Hypnoterapi egner seg godt å kombinere med mange andre terapiformer. Mange som lærer hypnoterapi har allerede flere terapiformer i sin verktøykasse.

Utdanningen er på engelsk og norsk. Du kan sende inn oppgaver på norsk.

Utdanningen kombinerer både teoretisk og praktisk nettbasert læring. Utdanningen består av 2 deler:
Del 1: Teoretisk del (på lettforståelig engelsk)
Del 2: Praktisk del (på norsk, finnes også på engelsk for den som ønsker)
Du kan jobbe fleksibelt i egen tid når det passer deg og sende inn oppgaver fortløpende på norsk eller engelsk (du velger).

Programmet er designet for å gi praktiske hypnoterapeutiske verktøy. Metodene er lettlærte og kan gi deg glede og inspirasjon i hverdagen din, både hjemme og på arbeidsplassen. Dette er en utdanning hvor du kan tenke nytt og kreativt for måloppnåelse og ønskede resultater. Det er i tillegg en unik personlig og profesjonell utviklingsreise.

Er denne utdanningen akkreditert?

Ja, det er den. Nordic Coach & NLP Academy/ The Paradigm Academy er registrert leverandør av akkrediterte CPD (Continuous Professional Development) treninger og utdanninger. Etter fullført deltakelse vil du motta ditt sertifikat og et sertifikat som gir deg 60 CPD poeng fra The CPD Standards Office i Storbritannia. Utdanningen er også godkjent av IICT- International Institute for Complementary Therapists samt Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter. Den gir også poeng ved opptak til Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN).

Faglig ansvarlig:

ggGillian Godtfredsen, Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Mentor, Certified NLP Master Trainer, Mindfulness Teacher, Yoga Teacher, Registered Health Coach, Certified Professional Coach, Master of Metaphysical Sciences

 

melinda-1Melinda Merunada,PhD, Master of Medical Science, Master of Psychology, Master of Public Health, Master of Public Health Science, Master in Adult Education, Master in Metaphysical Sciences, Physiotherapist, Dancer, Certified NLP Master Trainer, Registered Health Coach, Registered Yoga Teacher, Pilates Teacher, Mindfulness Teacher, Career Consultant.

Elisabeth Tanum, Pilot, NLP Trainer, profesjonell coach, registrert helsecoach. Elisabeth har lang erfaring med ledelse fra flybransjen. Som 24 åring ble hun profesjonell pilot på Boeing 737. I en alder av 30 år ble hun utnevnt til flykaptein og har jobbet som flykaptein i mange år.

 

 

Hvem er denne hypnoseutdanningen for?

Denne hypnoseutdanningen er for de som ønsker å lære terapeutisk hypnose som verktøy for helse, livsmestring og utvikling. Det egner seg spesielt godt for leger og autorisert helsepersonell. THE PARADIGM ACADEMY er godkjent for opplæring av medisinsk helsepersonell og leger.

Blant de som er mest interessert i å lære hypnose og hypnoterapi er leger, tannleger, terapeuter, rådgivere, helsepersonell, lærere, coacher, personlige trenere, ledere, mental trenere, NLP utøvere, konsulenter, HR- ansvarlige, foredragsholdere med mer og de som:

1. Har en interesse for terapeutisk og medisinsk hypnose og hypnoterapi
2. Har “tøffe” klienter som ikke har respondert på deres øvrige behandlingsmetoder
3. Coacher og helsecoacher som vil utvide sin praksis
4. Ser etter fagpåfyll
5. Ønsker å vite mer om hvordan ubevisste prosesser kan bringe nye innsikter og gjennombrudd
6. Trenger å dokumentere continuous professional development (CPD) timer for å opprettholde medlemskap i fagorganisasjoner

Datoer

Nettbasert læring

Praktisk Info
Pris