Opplev tidligere liv

HVEM VAR DU?

Idéen om tidligere liv og at folk blir født og gjenfødt har eksistert i over 3.000 år. Diskusjoner om emnet finnes i de gamle skrifter i India, Hellas og i keltiske druid tradisjoner. Troen på reinkarnasjon er ikke knyttet til noe enkelt trossystem eller akademisk retning. Opplevelser av tidligere liv kan komme i mange former f.eks. drømmer, déja vu, lidenskaper, intuisjon, resoneringer med mer. Erfaringer fra tidligere liv er en subjektiv opplevelse som kan bringe deg verdifull informasjon som gjør det lettere å forstå det som skjer i nåværende liv – og effekten kan være både bevisstgjørende og helbredende.

Mange vitenskapspersoner, oppfinnere og kunstnere tror på og har hatt erfaringer med tidligere liv. Blant de er Plato, Julius Caesar, Socrates, Nietzsche, Erwin Schrödinger Goethe, Einstein Benjamin Franklin, Voltaire, Winston Churchill, David Lloyd George (britisk statsminister) Henry David Thoreau, Jean Sibelius, Gustav Mahler, US General George Patton, Carl Jung, Leo Tolstoy, William Wordsworth, Albert Schweitzer, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Sylvester Stallone, Shirley Maclaine, Alicia Keyes, Tina Turner, Richard Gere, Willie Nelson, Johnny Cash, Patrick Swayze, Phil Collins, John Lennon, Lady Gaga med mer.

Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly.
– Albert Einstein
From emptiness and uselessness, it changed my outlook upon life to purpose and meaning. I believe that we are here now for a reason and will come back.
– Henry Ford
I will return as a new and improved version, edited and redone. 
– Benjamin Franklin

Gillian Godtfredsen er Doctor of Metaphysics. Hennes avhandling handlet om Past Life Regression. Hun har arbeidet daglig i mer enn 40 år med metoder som krever et dypdykk i livets prosesser. Hun har reist mange steder i verden for å samle sin enorme kunnskap og erfaring innenfor Metafysikk, Spiritualitet og Healing som er uten sidestykke i Norge. Denne kvelden vil hun guide deg gjennom en tidsreise som bringer deg tilbake til ett av dine tidligere liv.

Kvelden er for viderekommende som har tidligere erfaring med meditasjon. Begrenset antall deltakere.

Datoer

Annonseres - ta kontakt

Praktisk Info

Sted: Bygdøy

Pris

Investering: kr 550,-
Betaling via Vipps:
The Paradigm Academy VIPPS

Du kan også innbetale til The Paradigm Academy kontonr.  9490.07.13724

ppt-empty