CHAKRABALANSERING

Ønsker du mer kraft, energi og flyt i hverdagen?

En workshop som gir deg innblikk i chakraenes spennende verden.

Du vil få kunnskap og praktiske verktøy for helse, energi og kraft. Sjelen er en ikke-fysisk del av vår eksistens som er en integrert energetisk del av kroppens funksjoner og alle faser og deler av livet.

Chakraer er også ikke-fysiske sjelelige bevissthetssentre eller energi/kraftsentre i kroppen som er med på å fordele livskraft og styre vår mentale og spirituelle ve og vel. De eksisterer langs og innenfor ryggraden og teller syv totalt. Chakraene tilsvarer regnbuens farger og kan også sammenlignes med notene i en musikk skala. Hvert chakra utstråler vibrasjoner som resonerer innenfor og utenfor kroppen. 

Det er syv hoved chakraer som forsyner et vertikalt kraftsenter gjennom kroppens midtlinje. Energien fra disse syv chakraene beveger seg opp og ned midtlinjen i kroppen som sammenvevde tråder i alle farger. Det første chakra er nederst i ryggraden og den syvende er like over toppen på hodet. Når et chakra er i ubalanse, eller når det er blokkering eller stagnasjon i flyten av chi/prana, blir det svakt og ubalanse kan oppstå på et flere plan i vårt energisystem.

Å lære om kraften som er forbundet med chakraene kan hjelpe deg til å leve et mer balansert og produktivt liv. Du kan lære om hvordan du kan beskytte deg fra destruktive energier som forsøker å svekke deg.

Etter hvert som vi utvikler oss spirituelt blir chakraene mer åpne, kraftfulle og stabile. Det betyr at vi føler oss sterkere og mer i balanse. Jo høyere bevissthet vi utvikler, jo mere lys utstråler vi.

Denne kvelden vil vi bruke krystaller, naturelementer, pendulum, meditasjon og metafysiske verktøy.

Praktisk informasjon:

Dato: Annonseres

Investering: kr 550,-

Lærer: Gillian Godtfredsen, Doctor of Metaphysics, PhD Coaching, Registered Healer, Author, Training Developer, Mentor
Melinda Merunada, Doctor of Education, PhD Metaphysical Sciences, MSc Psychology, MSc Medical Sciences, MSc Public Health, Registered Healer, Author, Physiotherapist, Training Developer, Mentor

Datoer

Annonseres

Praktisk Info

Interaktiv online workshop

Pris

Pris: 550,-

The Paradigm Academy VIPPS kr 550,- ved påmelding for å registrere din plass

Du kan også innbetale til The Paradigm Academy kontonr. 9490.07.13724