GRATIS HEALINGSIRKEL 

Bli med på en gratis healingsirkel. Vi bruker healingenergien og mediterer sammen i en healingsirkel.

Ordet healing er engelsk og betyr å gjøre hel, hele, helbrede, å gjenopprette helhet. Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid.

Healing brukes til å forbedre helse og velvære. Healing bidrar til avspenning og selvinnsikt.

Begrenset med plasser.

Dato

Annonseres

Praktisk info

Sted: The Healing House, Bygdøy. Mer info på mail etter påmelding.

Pris

Gratis