FILOSOFI

Mestring og empowerment er grunnleggende konsepter i The Paradigm Academy filosofi. Vi har en helhetlig tilnærming til enkeltindividet og adferd. Bioetikk og nevroetikk er viktig i vårt arbeid.

Bioetikk

Bioetikk er en aktivitet; den er en felles, tverrfaglig, reflekterende holdning som undersøker etiske problemstillinger innen helse, helsevitenskap og helsepolitikk. Vi er opptatt av de etiske spørsmålene som oppstår i forholdet mellom biovitenskap, bioteknologi, medisin, politikk, lov og filosofi. Bioetikk plasserer kunnskap om verdier og årsak-effekt som viktige elementer.

Bioetikk utfordrer gamle etiske standarder som har blitt nedarvet i forskjellige yrkesgrupper, og ofte uten spørsmål. For ca 40 år siden ble det klart at samfunnet trengte en mer offentlig, og mer kritisk diskusjon om disse standarder. Bioetikk reiser nye spørsmål om de gamle standarder og holdninger, som f.eks. selvbestemmelse og bruk av placebo og behandling av smerte. Diskusjonen foregår i media, i akademiet, i klasserom, og i laboratorier, kontorer og sykehusavdelinger. Det involverer ikke bare leger, men pasienter, ikke bare forskere og politikere, men allmennheten

Det finnes fire aksepterte ”prima facie” prinsipper i bioetikk. Disse påpeker at, uansett vår personlige filosofi, politikk, religion, moralskteori eller livsstil, vil vi ikke finne noen problemer med å forplikte oss til de fire ”prima facie” prinsipper:

 • Respekt for autonomi
  Hvert individ bør bestemme hvilken handling de anser mest i tråd med deres tro. Med andre ord, de har rett til å vite hvilken behandling de får - og til å nekte. De bør alltid ha frihet til å påvirke og selv velge hvilken behandling de ønsker.
 • Beneficence
  Handle i de beste interesser for den som søker hjelp
 • Non-malificence
  Gjør ingen skade
 • Rettferd
  Behandle andre med likeverd

Nevroetikk

Nevroetikk handler om den etiske, juridiske og sosiale virkningen av nevrovitenskap, herunder hvordan nevroteknologi kan brukes til å forutsi eller endre menneskelig adferd og konsekvensene av vår mekaniske forståelse av hjernens funksjon for samfunnet. Nevroetikk integrerer nevrovitenskapelig kunnskap med etiske og sosiale spørsmål. Nevroetikk er tverrfaglig og omfatter et bredt spekter av nøkkelområder. Noen har nær tilknytning til tradisjonell biomedisinsk etikk. Nevroetikk omfatter også de etiske problemene som oppstår av nevrovitenskap, da det påvirker vår forståelse av verden og av oss selv i verden.