Holistisk Anatomi & Fysiologi

Velkommen til kurset i Holistisk Anatomi & Fysiologi.

Kurset kan tas enkeltstående, eller som en del av utdanning som Certified Wellness Practitioner & Certified Meta Health Practitioner.

Dette er en viktig del av din grunnutdanning, og vi håper du vil få stor glede av kunnskapene på mange områder i livet. Menneskekroppen er et fantastisk og kompleks system. For å kunne arbeide som behandler eller terapeut er det nødvendig med kunnskaper om kroppen for å kunne hjelpe og støtte andre mennesker på best mulig måte. Det er også et krav i de fleste fagorganisasjoner at du kan vise til at du har bestått kurs i anatomi og fysiologi. Du kan studere i eget tempo hjemmefra, og arbeide med oppgavene underveis.

I kurset inngår arbeidsoppgaver tilhørende de ulike delene i menneskets fysiologi og anatomi. Du kan jobbe i eget tempo og levere inn oppgaver fortløpende. Oppgavene fungerer som din eksamen, og det er således ikke en egen eksamen på slutten. Du vil jobbe med oppgavene over tid og strukturere tiden din fleksibelt. Du har opptil 6 måneder på å fullføre kurset. Normalt beregnes fra ca. 1-3 måneder å gjennomføre, alt etter hvor mye tid du setter ned i dine studier.

Når du arbeider med oppgavene, kan du bruke ebøkene, lydfilene, videoene, artikler på internett og ressursbøker innen fysiologi og anatomi som støtte. Det finnes mange bøker på ulike språk som du kan benytte deg av.
Vi gleder oss til å følge din prosess.

Pensum:

Anatomi & fysiologi - kort og godt av Even Jarl Skoglund.

Menneskekroppen - fysiologi og anatomi av Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie (nyeste opplage).

Datoer
Praktisk Info
Pris