COVID TRAUMA HEALING THERAPY (CTHT)

Mens covid pandemien vedvarer, vil den fortsette å ha enorme uønskede konsekvenser i våre liv. Det er allerede konstatert av WHO at pandemien i løpet av det siste året har påført mer traume enn 2. verdenskrig og at de mentale helseproblemene fra pandemien vil vare i mange år fremover.

Ingen vet når covid pandemien tar slutt og heller ikke hvordan vår ‘nye’ fremtid vil være. All usikkerhet, endringer og restriksjoner oppleves som frustrerende og stressende for de aller fleste. Tiltakene har uante konsekvenser i manges liv både fysisk, psykisk og emosjonelt.

Mange mennesker har et behov for å bearbeide tap av frihet og skape bedre balanse. Mange opplever også sorg. Sorg kan påvirke våre følelser, tanker, adferd og hvordan vi føler oss fysisk. Alle er individer og håndterer det på ulike måter.

Et av de mest stressende ting i en krise som dette er den enorme mengden av tap som mange mennesker opplever og har behov for å bearbeide. Opplevelsen av tap er noe av det tøffeste vi kan oppleve. Det kan handle om tap av jobb, venner, familie, sosialt liv, aktiviteter, fysisk, psykisk og emosjonell helse og andre ting.

Det kan være spesielt overveldende når en person også har opplevd traumer tidligere, ettersom følelser fra det tidligere traumet kan føres tilbake til den nåværende situasjonen.
Følgende er reaksjoner som mange har opplevd på grunn av pandemien:

- sjokk, vantro og forvirring
- sinne
- angst
- problemer med å konsentrere seg og fokusere på oppgaver
- endrede mønstre for å spise og sove
- fysiske endringer som svimmelhet, hodepine eller urolig mage
- tristhet og lengsel
- minner og tanker om hvem eller hva som har gått tapt
- trekke seg fra vanlige aktiviteter

Det er viktig å bearbeide ens egen personlige prosess både fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt på denne måten kan vi sakte engasjere oss i vårt daglige liv – selv om det er på en annen måte enn tidligere.

 

Healing, terapi og veien videre

Det er mye usikkerhet om hvordan pandemien vil fortsette å utfolde seg, noe som kan bidra til å øke den angsten vi kan føle. Til tross for at vi ikke vet hva som vil skje i månedene og til og med årene som kommer, er det imidlertid mulig å begynne å gå videre. Healing fra tapene covid har medført betyr ikke at vi bare må «godta» alt som har endret seg. Det betyr å se på områder i livet hvor vi har opplevd tap, og hvordan vi kan takle tapet på en sunn måte.

Healing er en prosess som er unik for hver person. Det kan ta kort tid for en person og lengre tid for en annen.

Covid-tiden har også gjort at mange mennesker mister normale rutiner og mister motivasjonen eller gløden til å trene, begynner å overspise eller spise usunt, gruble for mye, og ellers havner i en dårlig sirkel. Derfor er det viktig å komme sammen online å få luket ut disse dårlige vanene og skape nye bedre fungerende vaner og mønstre.

Vårt syn er at en terapeutisk tilnærming er viktig for healing av covid traume. Vi har jobbet profesjonelt med holistisk helse, healing og terapi i mer enn 40 år og har erfaring med alle slags utfordringer. Vi har en enorm og effektiv verktøykasse for fysisk, mental, emosjonell og spirituell healing.

Vi vil holde live online holistisk terapikvelder regelmessig fremover, og du kan delta hjemmefra. Kveldene er kun for live deltagelse og vil ikke distribueres i ettertid.

Vår tilnærming er holistisk hvilket betyr at det er fokus på helse; fysisk, mentalt, emosjonelt, sosialt og spirituelt. Det er en myk tilnærming som anerkjenner dype emosjonelle reaksjoner og har fokus på hva vi selv kan gjøre for å helbrede, bygge og styrke en bedre helse og balanse i livet generelt.
Vi benytter en tilnærming som ser personer fra et helhetsperspektiv. Hvert individ blir sett, respektert, og kan uttrykke seg ut ifra sin personlige opplevelse.

 

Faglig ansvarlig:

ggGillian Godtfredsen, Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, Mentor, Certified NLP Master Trainer, Mindfulness Teacher, Yoga Teacher, Registered Health Coach, Certified Professional Coach, Master of Metaphysical Sciences, Registered Integrative & Complementary Therapist.

 

melinda-1Melinda Merunada, PhD, Master of Medical Science, Master of Psychology, Master of Public Health, Master of Public Health Science, Master in Adult Education, Master in Metaphysical Sciences, Physiotherapist, Certified NLP Master Trainer, Registered Health Coach, Registered Yoga Teacher, Pilates Teacher, Mindfulness Teacher, Career Consultant, Registered Integrative & Complementary Therapist.

 

Datoer

Mandager kl 20-21.30 (online)

Praktisk Info

Online mandag kvelder med terapi kl 20-21:30 med Gillian & Melinda. Betale enten for pakke 5 ggr klippekort kr 800,- med spesialtilbud. Mulig også med drop- in kr 200,-. VIPPS The Paradigm Academy 571965. Din innbetaling sikrer din plass. Send påmelding

Pris

800,- for 5 kvelder klippekort (spesialtilbud)

Drop-in kr 200,-. Send melding om hvilken dag du blir med.

The Paradigm Academy kontonummer: 94900600822

The Paradigm Academy VIPPS 571965