HEALERSKOLEN

– ONLINE UTDANNING

Healerskolen ved The Paradigm Academy tilbys online, og vi starter opp 1. september med første undervisningsdag. Du kan studere fleksibelt og kombinere hjemmestudier med undervisning online sammen med dine lærere. Utdanningen leder til sertifisering i healing og helsefremmende arbeid og er en spennende reise for den som ønsker noe mer enn det som tilbys i det A4 utdanningssystemet. Her vil du få både kunnskap og lærdom til å frigjøre din indre styrke og frigjøre potensiale. Du vil utvikle deg selv på en inspirerende måte til å finne løsninger for helse og velvære. Du blir kjent med kunnskap fra mysterieskolene, urgammel visdom, hemmelige filosofier og sjamanistiske tradisjoner.

Meld deg på denne sertifiseringsutdanningen og du kvalifiserer for opptak som medlem i fagorganisasjonen Norsk Forening for Integrative og Komplementære Terapeuter. Ta kontakt og få et spesialtilbud. Det er også mulig å bygge på del for del.

Hvorfor Healerskolen?

Utdanningen passer for deg som er nysgjerrig på hvordan man får større kontroll over egen helse og adferd. Du vil få kunnskap presentert med høy kvalitet på en lettfattelig måte. Du vil få kraftfulle verktøy som tidligere har blitt brukt av alkemister. Utdanningen passer spesielt godt for mennesker som ønsker å utforske sin åndelighet og utvikle sine iboende evner til både egenbehandling og til å hjelpe andre. Pensum baserer seg på kunnskap, ferdigheter og praksis fra teorier, oppfatninger og erfaringer fra ulike urkulturervisdomskilder og mysterieskoler. Teori om metafysikk, esoterisk lære og paranormale fenomener inngår også i pensum.
Utdanningen har fokus på kropp-sinn-ånd forbindelsen, og individets evne til selv å regulere biologiske og fysiologiske prosesser (PNI), bevissthet om tanker, holdninger, livsstil og aktiviteter. 

Utdanningen er pedagogisk og psykologisk tilrettelagt av hovedfagspedagoger og erfarne spirituelle lærere og behandlere med hensyn til innhold, gjennomføring og etikk. Fokus er på det hele, levende og opplevende mennesket. Opplæring og utøvelse er supplerende/komplementær. Den er ikke noe erstatning til konvensjonell behandling (skolemedisin).

Den teoretiske og praktiske kunnskapen bygger på forståelsen for hvordan kropp - sinn - ånd fungerer sammen, samt betydningen og innflytelsen av personlige og globale paradigmer i helseøyemed. Felles for studenter er at de føler at de får kunnskap og verktøy for helse, velvære, egenbehandling- og utvikling, innsikt og mestring. 

Innhold i utdanningen:

Utdanningen inkluderer følgende kurs. Hvert kurs gir eget diplom.

INTRODUKSJON TIL HEALING SOM FAG
Filosofi og lære om healing og helsefremming
Universallovene

HEALING-METODER
Håndspåleggelse/kontakthealing
Fjernhealing
Husrens
Krystallhealing
Diploma in Aromatherapy (engelsk) (kommer på norsk)
Diploma in Shamanism (engelsk) (kommer på norsk)
Selvhypnose
Nevrotapping

UTVIKLE EGNE EVNER
Mediumskap og kanalisering
Klarsynthet
The Magic of Witchcraft

HOLISTISK ANATOMI & FYSIOLOGI
Holistisk anatomi & fysiologi

MEDITASJON & MINDFULNESS
Mindfulness Practitioner

ETIKK & VITENSKAP
VEKS kurs

KREATIVT PROSJEKT
Fordypningsoppgave/ Kreativt prosjekt

 

Hva er Healing?

Healing er et engelsk ord og betyr å gjøre hel, hele, helbrede. Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som brukes i mange former. Det har vært praktisert i alle kulturer siden forhistorisk tid. Healing er en naturlig evne som en kan videreutvikle og styrke. Den som gir healing søker å hjelpe andre mennesker eller levende vesener til bedre helse, velvære og livskvalitet ved hjelp av ikke-fysiske metoder. En healer helbreder ingen, men kan fungere som en katalysator i prosessen. Det er viktig at mennesker som arbeider med healing og helsefremming ikke lover resultater. Tusenvis av mennesker har de siste årene blitt healer "overnatt" og av hensyn til fagets renommé burde opplæring kvalitetssikres både teoretisk og praktisk.

 

Hva er Empowerment?

Empowerment kan forstås som en aktivering av individets ressurser, selvbestemmelse og autonomi. Målet er å handle etter egne valg for å fremme helse og gjenopprette balanse og harmoni. Det handler om å hjelpe mennesket til å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for eget liv og styre det i den retningen en ønsker. Selvhjelp og empowerment handler om å gå fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.
Å kunne vise til en profesjonell sertifisering demonstrerer at du er kvalifisert til å arbeide på det helsefremmende og velværebaserte yrkesfeltet. Det er stadig større krav til å vise at du holder deg oppdatert i praksis gjennom å delta ved videre- og etterutdanning som gir deg formelle CPD poeng. Du får både et norsk og et engelsk utdanningsbevis for dine studier.

circles-1-1-1
Datoer

Utdanningsdagene holdes fysisk, med mulighet for online for de som bor langveisfra eller ikke kan delta på Bygdøy.

Dag 1: 1 feb - kl 10-15 (obligatorisk oppmøte Bygdøy for oppstart)

Dag 2: 22 mars - kl 10-15

Dag 3: 19 apr - kl 10-15

Dag 4: 14 juni - kl 10-15

Dag 5: 13 sept - kl 10-15

Dag 6: 11 okt - kl 10-15

Dag 7: 15 nov - kl 10-15

Dag 8: 13 des - kl 10-15

Praktisk Info

Sted: Bygdøy & Online

Fagmedlemskap: Utdanningen kvalifiserer for medlemskap i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter.

CPD poeng: Utdanningen gir 100 CPD poeng

Pris

Januartilbud kr 26500,- (normalpris kr 31500,-)

Bankkonto The Paradigm Academy: 9490.06.00822

The Paradigm Academy VIPPS 571965